Saturday, 22 September 2012

KARANGAN NO.2: KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN SPM 2012


NEGERI KELANTAN

1. Remaja kini berdepan dengan pelbagai tekanan dalam usaha memenuhi keinginan nafsu ibu bapa dan guru untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Tekanan yang dihadapi telah menyebabkan ada segelintir remaja mengambil tindakan yang tidak sesuai.
 
Jelaskan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menangani tekanan

 
2. Banyak pendapat mengatakan bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja berkaitan dengan keruntuhan institusi keluarga. Jelaskan peranan keluarga bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja masa ini.

 
3. Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi Negara. Anda ingin menulis rencana tentang peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan.

Tulis rencana selengkapnya.

4. Penganjuran sukan bertaraf dunia seperti perlumbaan kereta formula F1,Perlawanan bola sepak piala AFC dan perlumbaan  basikal Le tour de langkawi wajar diteruskan kerana banyak faedah yang diperoleh melalui penganjurannya.
 
Nyatakan faedah-faedah penganjuran  sukan bertaraf dunia,

 
5. Peribahasa bukit sama didaki, lurah sama dituruni menggambarkan bahawa semangat hidup bermasyarakat sangat penting dalam kehidupan seharian.

Bincangkan manfaat senagat tersebut kepada masyarakat


NEGERI TERENGGANU

 
l. Anda telah menyertai Program lnvotivasi yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah. Pelbagai aktiviti diadakan, jelaskan bagaimana program tersebut telah menimbulkan kesedaran dalam diri anda untuk terus berjaya.
 
2. Pengukuhan institusi keluarga merupakan  tunjang utama dalam membina keluarga bahagia
Huraikan peranan ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia
 
3. Dalam usaha menggalakkan  dan mencungkil potensi murid dalan bidang sukan Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan Dasar lMurid lSukan untuk dilaksanakan di semua sekolah.Sehubungan dengan itu  anda ingin menulis rencana untuk diterbitkan dalam majalah sekolah bertajuk Faedah-faedah Pelaksanaan Dasar l Murid l sukan di Sekolah..
Tulis rencana itu selengkapnya.
 
4. Kesepakatan dan perpaduan dalam kalangan pemimpin dan rakyat antarabangsa Mampu mewujudkan keamanan dan kemakmuran masyarakat dunia.
Ulaskan pernyataan di atas
 
5. Komponen Sastera (KOMSAS) dalam mata pelaiaran Bahasa Melayu menerapkan nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan oleh generasi muda pada hari ini. Berikan pendapat anda.
 
 
SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP)
1. Melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi setelah menamatkan Sijil Pelajaran Malaysia menjadi idaman setiap remaja.
Jelaskan ciri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.
 2. Ibu bapa merupakan pendorong utama dalam membudayakan amalan membaca dalam kalangan anak.
Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan ibu bapa bagi memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan keluarga mereka.
3. Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk lebih maju dalam sektor pelancongan. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan oleh akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah “Usaha-usaha untuk Memajukan Pelancongan Negara.”
Tulis rencana itu selengkapnya.
4 Kerjasama yang erat antara negara jiran mendatangkan banyak faedah. Jelaskan kebaikan yang diperoleh daripada kerjasama yang erat antara negara yang berjiran.
 5 Anda berhasrat untuk menyertai pertandingan penulisan cerpen yang dianjurkan oleh sekolah anda. Tema cerpen yang anda pilih ialah perpaduan kaum.
Tulis cerpen anda itu selengkapnya.


YAYASAN ISLAM KELANTAN
1.    Sekolah anda berhasrat untuk melahirkan sekolah cemerlang bertaraf antarabangsa. Selaku ketua pelajar anda dikehendaki mencadangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan dalam bidang akademik, kokurikulm sahsiah dan persekitaran fizikal
2.    Kebersihan sangat penting dalam kehidupan. Huraikan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar sentiasa mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian
3.    Suatu ketika dahulu semangat kejiranan menjadi sebahagian daripada budaya hidup dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Negara kita tetapi kini amalan murni ini semakin terhakis. Bincangkan
4.    Krisis politik yang berlaku di sesebuah Negara bukan sahaja mendatangkan kesan bururk kepada Negara terbabit tetapi juga kepada Negara-negara lain. Jelaskan pernyataan tersebut